De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Huiskraai

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

House crow, Corvus splendens

Algemene informatie

De huiskraai lijkt heel erg op de kauw, maar heeft een langere snavel en meer grijs op de hals en buik. Bovendien is hij wat groter. Wie weleens een reis gemaakt heeft naar Zuidoost-Azië of een kustplaats in het Midden-Oosten, zoals Israël, heeft vast wel eens huiskraaien gezien. Het is een van de kraaiachtigen die zich graag op houdt in havensteden. Zo is hij ook in Nederland gekomen: als verstekeling op een boot. De eerste drie vogels in 1994 arriveerden op deze manier in Hoek van Holland. In 1997 bracht een paar één jong groot en daarmee betekende het het eerste broedgeval voor Europa. Sindsdien hebben ze zich heel langzaam uitgebreid met in 2004 ten minste 12 tot 14 volwassen exemplaren.

Status

Onregelmatige (tegenwoordig jaarlijkse) broedvogel.

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

In 2004 werden in Hoek van Holland maximaal 12 exemplaren geteld. In Europa is de huiskraai recent ook vastgesteld in Ierland en Spanje.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:Alleseter
Broeden aantal:6 broedparen in 2004 (SOVON).
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1 mogelijk 2
Wintergast aantal:Zeer klein aantal
Periode aanwezig:Gehele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht