De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Heilige ibis

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Sacred ibis, Threskiornis aethiopicus

Algemene informatie

De heilige ibis is in ons land een beetje een vreemde eend in de bijt. Van nature hoort hij helemaal niet hier thuis, maar in Afrika. In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild, zo ook in Frankrijk. De vogels die in Nederland gezien worden, zouden ook nog van de Franse populatie afkomstig kunnen zijn. Er zijn zelfs recent al broedgevallen vastgesteld in het Botshol in de provincie Utrecht. Het is een grote witte vogel met zwarte kop en kenmerkende kromme snavel en zwarte staartveren, welke niet te verwarren is met een andere vogelsoort.

Status

Jaarvogel, sinds kort broedvogel.

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Stabiel en zelfs toenemend. In 1994 280 paar in Frankrijk. Ook in Nederland sinds enkele jaren broedvogel.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Ibissen (Threskiornithidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk ongewervelden.
Broeden aantal:Zeer schaarse broedvogel. Handjevol broedparen in Botshol (SOVON).
Aantal Eieren:2-4
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Klein aantal
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht