De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote kruisbek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Parrot Crossbill, Loxia pytyopsittacus

Algemene informatie

De grote kruisbek is in Nederland een erg zeldzame gast die heel af en toe tot broeden komt. Het kleinere broertje, de kruisbek is veel algemener in ons land. De grote kruisbek heeft een 'dikkere' nek dan gewone kruisbek, en de ondersnavel komt niet boven de bovensnavel uit als je hem van opzij ziet. De soorten lijken erg op elkaar en alleen ervaren vogelaars zijn in staat verschillende soorten uit elkaar te halen. In sommige jaren komen er vanuit het hoge noorden invasies van kruisbekken, die hun normale broedgebied ontvluchten uit gebrek aan voedsel. In zulke groepen zit dan ook nog weleens een aantallen grote kruisbekken. Als deze dan in de winter blijven hangen kunnen ze het jaar daarop tot broeden komen.

Status

Jaarvogel, onregelmatige broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, maar in sommige jaren bij voedseltekort in de broedgebieden gaan ze massaal op trek en treedt er een invasie op.

Trend en aantal

Stabiel (Noorwegen 10.000 - 100.000 paar, Zweden 10.000 - 50.000 paar, Rusland 10.000 - 100.000 paar).

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden van dennenappels, coniferen en in het broedseizoen kleine ongewervelden.
Broeden aantal:5 - 10 paar in 1998 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:2-5
Aantal Legsels:1-2
Wintergast aantal:Wintergast in wisselend, soms (vrij) klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in wisselend, soms (vrij) klein aantal. Bij een invasie zijn de aantallen hoger.
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht