De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote jager

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great skua, Stercorarius skua

Algemene informatie

Grote jagers zijn snelvliegende zeevogels die hun voedsel bij voorkeur stelen van andere zeevogels als sterns en meeuwen. Dit heet kleptoparasitisme. Door hun snelle wendbare vlucht zijn ze in staat om een meeuw, stern of bijvoorbeeld een Jan-van-gent net zo lang te achtervolgen tot deze (van ellende) zijn voedsel uitbraakt of loslaat.Als ze de kans krijgen zijn ze ook in staat om andere vogels te doden of jongen uit nesten van andere vogels te roven. Echte boeven dus.

Status

Jaargast, doortrekker en wintergast.

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Hoofdzakelijk vis.
Aantal Eieren:1-2
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in (vrij) klein aantal.
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal.
Periode aanwezig:Kan het hele jaar langs de kust gezien worden, maar met name in de maanden september en oktober.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht