De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Groenpootruiter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Greenshank, Tringa nebularia

Algemene informatie

De groenpootruiter met zijn kenmerkende 'tjuu tjuu tjuu' geluid is in Nederland een vrij algemene doortrekker die in het voorjaar en najaar regelmatig waargenomen kan worden op moddervlaktes en slikranden van plassen en meren in het binnenland. Bij het opvliegen laten ze een opvallend 'tjuu-tjuu-tjuu' horen. Vaak trekken ze in kleine groepen samen door.De groenpootruiter wordt nog wel eens verward met een poelruiter en andersom. De groenpoot is echter forser, met een opgewipte dikke snavel, terwijl de poelruiter veel ranker is met een 'naalddunne' niet opgewipte snavel.

Status

Doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Fluctuerend, maar stabiel.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Kleine ongewervelden die in het water leven.
Aantal Eieren:3-5
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:April tot in november
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht