De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grijskopspecht

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grey-headed woodpecker, Picus canus

Algemene informatie

De grijskopspecht vertoont deels overlap met de groene specht. De grijskopspecht is eerder een Oost-Europese soort die tot ver in Rusland voorkomt. In West-Europa, Spanje en Italië ontbreekt de soort. In Nederland is het een uiterst zeldzame gast met slechts vier waarnemingen. Vanaf mei 2000 tot 2004 heeft een mannetje grijskopspecht vier jaar lang een roffelboom gehad in de bossen bij Renkum. Om de zoveel minuten kwam hij even op de boom roffelen om zijn territorium af te bakenen en daarna vertrok hij weer. Er is helaas nooit een vrouwtje geconstateerd, dus waarschijnlijk heeft hij geen jongen voortgebracht. Deze grijskopspecht kreeg nationale bekendheid omdat hij al die jaren steeds terugkwam naar de zelfde roffelboom.

Status

Incidentele broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Lichte afname in o.a. Duitsland door verlies aan geschikt oud natuurlijk bos. In andere landen stabiel.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk mieren
Aantal Eieren:4-10
Aantal Legsels:1
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht