De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Graszanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Fan-tailed Warbler, Cisticola juncidis

Algemene informatie

De graszanger heette vroeger waaierstaartrietzanger. In ons land komt hij voornamelijk voor in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een zeer wintergevoelige soort die massaal het loodje legt bij langdurige vrieskou. Zijn de winters een aantal jaar zacht dan rukken ze vanuit hun normale leefgebied in Zuid-Europa op naar het noorden en kunnen dan ook Nederland bereiken. Ze houden er een verborgen leefwijze op na, maar zijn goed te onderscheiden van andere zangvogels door een constant herhaald 'zip'-geluid dat ze tijdens het broedseizoen produceren. Ze worden daarom ook wel eens 'zipzanger' genoemd.

Status

Schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Stabiel, maar gevoelig voor strenge winters.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Hoofdzakeljik insecten
Broeden aantal:Tenminste 40 in 2001 (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:2-3
Wintergast aantal:De Nederlandse broedvogels zijn standvogel.
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht