De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Goudhaan

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Goldcrest, Regulus regulus

Algemene informatie

De goudhaan is Europa's kleinste vogeltje. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm! Het is een zangvogeltje dat vooral te vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren. Ook al komen er grote aantallen goudhaantjes voor in ons land, ze worden niet snel gezien. Ze leven namelijk vooral in de toppen van naaldbomen. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen; 'zrie-zrie-zrie'. Door de hoge tonen zijn ze helaas minder goed te horen voor oudere mensen waarbij het gehoor wat achteruit is gegaan. Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen.Goudhaantjes kunnen ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd als er duizenden in ons land neerstrijken zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je ze soms bijna aan kunt raken.

Status

Broedvogel, jaarvogel

Trek/stand/winter

Hoofdzakelijk standvogel, in de winter aangevuld met overwinteraars uit het noorden.

Trend en aantal

Stabiel, maar strenge winters kunnen het aantal decimeren. Extra veel jongenproductie in de jaren erna compenseren de winterse verliezen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten en spinnen.
Broeden aantal:40.000 -50.000 paren tijdens de Atlasperiode (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:7-13
Aantal Legsels:2
Wintergast aantal:Er van uitgaande dat de Nederlandse goudhanen standvogel zijn en niet wegtrekken, wordt het aantal in de winter aangevulde met overwinteraars uit het noorden.
Doortrek aantal:Duizenden exemplaren kunnen de Waddeneilanden in het najaar overspoelen.
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht