De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Geelpootmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Yellow-legged Herring Gull, Larus cachinnans

Algemene informatie

De geelpootmeeuw is van oorsprong de Zuid-Europese tegenhanger van de zilvermeeuw die in Nederland veel voorkomt. Tegenwoordig worden er ook steeds meer geelpotige zilvermeeuwen in ons land waargenomen. Ze lijken sprekend op de zilvermeeuw, maar dan met knalgele poten.Ze gedragen zich ook als echte (zilver)meeuwen en roven het liefst voedsel van andere vogels. Ook eten ze graag afval en etensresten. Het zijn echte alleseters en heel nuttig voor de natuur.

Status

Onregelmatige broedvogel.

Trek/stand/winter

Broedvogels zijn standvogel en deeltrekker, niet-broedvogels zijn wintergast en doortrekker.

Trend en aantal

Vanuit Zuid-Europa nemen de aantallen geelpootmeeuwen tegenwoordig jaarlijks toe in ons land.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Alleseter
Broeden aantal:1 - 7 broedparen tijdens de atlasperiode 1998-2000 (Atlas van de Ned. Broedvogels SOVON 2002). Dit betroffen allemaal mengparen met kleine mantelmeeuwen of zilvermeeuwen.
Aantal Eieren:2-4
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Zeer schaarse wintergast.
Doortrek aantal:Tientallen
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht