De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Casarca

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ruddy Shelduck, Tadorna ferruginea

Algemene informatie

De casarca behoort tot de familie van de eenden, net als de bergeend en de nijlgans. In ons land worden het hele jaar door casarca's waargenomen. Een deel daarvan is waarschijnlijk afkomstig uit waterwildcollecties of vogelparken. In augustus worden tegenwoordig jaarlijks op het Eemmeer grote groepen casarca's gezien, waarvan wordt aangenomen dat die wild zijn. Casarca's trekken graag op met nijlganzen en daarmee worden ze dan ook regelmatig verward.

Status

Trekvogel, broedvogel (mogelijk afkomstig van uit gevangenschap ontsnapte ex.).

Trek/stand/winter

Standvogel en trekvogel.

Trend en aantal

Afnemende trend met in Turkije een behoorlijke achteruitgang, maar in Rusland weer een toename. Aantal tot 1994 bedroeg zo'n 6000 tot 11000 broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Hoofdvoedsel bestaat uit (water)planten.
Broeden aantal:Tussen de 5-20 paar in de atlasperiode 1998-2000 (Atlas van de Nederlandse broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:8-16
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Schaarse wintergast.
Doortrek aantal:(Mogelijk) doortrekker in klein aantal.
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht