De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Pestvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bohemian Waxwing, Bombycilla garrulus

Algemene informatie

Vanwege de rode, lakachtige vleugelveertjes noemen de Engelsen hem 'Waxwing' . Dat klinkt flatteuzer dan onze naam voor deze gast uit het noorden: pestvogel. Hij woont in de dichte taigabossen in Noord-Rusland en de bosrijke gebieden van Finland, Zweden en Noorwegen. In de winter eet hij bessen. In een slecht bessenjaar trekken de pestvogels naar het zuiden en zuidwesten. Dan komen deze prachtvogels bij ons eten van Gelderse roos of liguster
Soms zie je ze in geen jaren, en dan is er ineens weer een winter met een hele invasie aan pestvogels. Vroeger wist men met dit onverwachte optreden geen raad. De vogel werd daardoor symbool van allerlei onheil. Zo sprak men in het oude Griekenland van 'vonkenvogel', omdat de rode vleugelpuntjes - ook wel lakplaatjes genoemd - brand zouden stichten.


Onheilbrenger
Een Boheems schilderij uit ca. 1360 toont Madonna en het kindje Jezus met een pestvogel in zijn hand. Kort daarvoor werd de streek geteisterd door de pest. Mogelijk is toen de naam pestvogel ontstaan, en symboliseerde het schilderij de menselijke onmacht tegen de ziekte. Ook zouden pestvogels oorlog brengen. Toen in 1618 de Dertigjarige Oorlog uitbrak, verschenen er pestvogels op het strijdtoneel. Men noemde ze 'Kriegsvögel'
Nu weten we beter en kunnen we er ons over verbazen hoe makkelijk ze te benaderen zijn. Dit laatste komt omdat ze in hun geboortestreken zelden een mens zien en dus ook geen enkele angst voor ons ontwikkeld hebben


Pestvogels zijn fraaie vogels om te zien. Zo groot als een spreeuw, rossig gekleurd en met een staartpunt die wel in okergele olieverf gedoopt lijkt te zijn. Bovendien hebben pestvogels een kuif waarmee ze stemmingen aan kunnen geven. Geagiteerde vogels zetten kuif en veren op, maar wanneer de vogel lekker in zijn veren zit en zich in groepsverband tegoed doet aan een bessenbonanza wil het kuifje ook nog wel eens opstaan.

Status

Wintergast in sterk wisselend aantal

Trek/stand/winter

Wintergast

Trend en aantal

Pestvogels leven in noord Scandinavië en Rusland. Door gebrek aan beschikbaar voedsel trekken pestvogels zuidelijk. Opvallend is het te noemen dat pestvogels de laatste 4 à 5 jaar elk jaar in redelijke aantallen in ons land worden waargenomen. Voorheen kwamen ze maar eens in de x-jaren voor in Nederland. Pestvogels kunnen op uiteenlopende plaatsen worden gezien, zelfs midden in dorpen en steden, want overwinterende pestvogels zijn nauwelijks aan mensen gewend en niet bijzonder schuw.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Bombycillidae
Familie:Pestvogels (Bombycillidae)
Voedsel:os en andere struiksoorten"
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:5, soms 4 of 6
Aantal Legsels:Twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast, meestal in klein aantal, soms in groot aantal (invasies)
Doortrek aantal:Doortrekker meestal in klein aantal, soms in groot aantal (invasies)
Periode aanwezig:Oktober - april
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Besdragende struiken van uiteenlopende soorten hebben een grote aantrekkingskracht op pestvogels. Vooral plaatsen met véél van deze struiken kunnen langdurig door deze vogels bezocht worden. Lijsterbes, meidoorn, gelderse roos en tal van cultivars zijn prima geschikt.

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht