De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote gele kwikstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grey wagtail, Motacilla cinerea

Algemene informatie

De grote gele kwikstaart is te vinden langs snelstromende beken. Langs de oevers en op stenen in het water zoeken deze vogels naar insecten. Daarbij wippen ze voortdurend de staart op en neer. In Nederland zijn snel stromende beken vrij zeldzaam, de grote gele kwikstaart is dan ook niet overal aan te treffen. De beste plaatsen om deze sierlijke vogels te vinden zijn de sprengen op de Veluwe, allerlei aangelegde stromen in (landschaps)parken en langs de grote rivieren.

Status

Schaarse broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Het gaat de grote gele kwikstaart goed. De laatste decennia zijn de aantallen langzamerhand verdubbeld van ongeveer 110-175 paren (jaren 1970) tot 240-300 paren in 1998-2000. Het opnieuw laten meanderen van voorheen gekanaliseerde beken en de verbeterde waterkwaliteit spelen de grote gele kwikstaart in de kaart.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:240-300 paren in 1998-2000.
Aantal Eieren:5 - 6, soms 3 - 7
Aantal Legsels:Eén legsel, in zuidelijk deel van het verspreidingsgebied twee legsels
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht