De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Beflijster

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ring Ousel, Turdus torquatus

Algemene informatie

De beflijster is een zeldzame doortrekker, die bij vluchtige waarneming sterk op een merel lijkt en bij nadere beschouwing een merel met een wit slabbetje om de hals. De broedgebieden liggen in Scandinavië, Schotland, Wales en de berggebieden in Zuid- en Centraal-Europa. De grootste kans op waarneming van een beflijster is tijdens de voorjaarstrek; dan verblijven honderden vogels op de Waddeneilanden en elders in het land. Beflijsters houden zich ook regelmatig op in groepen van andere doortrekkende lijsterachtigen, zoals koperwieken en kramsvogels. Op de waddeneilanden, waar de meeste waarnemingen vandaan komen, zijn ze in de trektijd te ontdekken op de diverse weilanden en sportvelden, waar regenwormen gemakkelijk te bemachtigen zijn.

Status

Schaarse doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het is erg moeilijk om van een trend te spreken wanneer het over beflijsters gaat. De soort heeft mogelijk enkele malen in Nederland gebroed, maar de documentatie is nooit voldoende geweest om dit met zekerheid aan te tonen. De vogel is dan ook vooral een doortrekker, waarvan er in de top van het trekseizoen honderden op de Waddeneilanden verblijven. Het ligt dan voor de hand dat er in heel Nederland zeker meer dan duizend vogels verblijven.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Voornamelijk ongewervelde bodemdieren
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 - 5, soms 3 - 6
Aantal Legsels:Meestal één, soms twee legsels per jaar (voornamelijk indien eerste legsel niet succesvol).
Wintergast aantal:-
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Half maart tot half mei (voorjaarstrek) en half september tot begin november (najaarstrek).
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht