De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Alk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Alk, Alca torda

Algemene informatie

Alken broeden op plaatsen waar maar weinig andere dieren zich comfortabel zouden voelen; kleine nissen en spleten in steile kliffen, een kolkende zee onder zich en een felle wind tegen de rotsen. Deze zeevogels komen alleen voor in het Noord-Atlantisch gebied.
Alken hebben een snelle vlucht, de vleugelslagen zijn nauwelijks waar te nemen. Daarbij kunnen de vogels laag over het water vliegen, en als het ware tussen golven door laveren. Dat maakt het waarnemen met een verrekijker vanaf de kust erg moeilijk. Een bezoek aan de broedgebieden in het late voorjaar is dan ook een betere gelegenheid alken goed te bekijken. Vooral omdat alken meestal samen leven met zeekoeten, drieteenmeeuwen, papegaaiduikers en jan-van-genten is zo'n bezoek de moeite meer dan waard. Helaas zijn alken (en zeekoeten) erg kwetsbaar voor olie - welke door menselijk toedoen op het zeeoppervlak belandt. Jaarlijks spoelen vele tientallen olieslachtoffers aan, bij een olieramp zijn de aantallen vogelslachtoffers nauwelijks te tellen.

Status

Jaargast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Alken zijn zeevogels pur sang en worden normaal gesproken uitsluitend langs de kust waargenomen. Gedurende de wintermaanden zijn de aantallen veel groter dan in de zomer, wanneer alken zich vooral rond de broedgebieden ophouden. 's Winters verspreiden alken zich over het gehele atlantisch gebied en houden zich met name op rond de visrijke gebieden, waaronder de Noordzee.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Onder andere sprot, zandspiering, verschillende kabeljauwachtigen, borstelwormen en kleine kreeftachtigen.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:Eén ei
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk november - mei, maar wordt gedurende hele jaar waargenomen
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

-

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht