De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Buidelmees

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Penduline Tit, Remiz pendulinus

Algemene informatie

Buidelmezen zijn prachtige vogels om bezig te zien. Een waar kunstwerk-achtig buidelvormig nest van pluisachtige plantendelen (lisdodde-sigaren, wilgenpluis of brandnetel) wordt hangend aan een tak (meestal wilg, ook els of wilg) gemaakt. De paarband is niet bijzonder hecht; vrouwtjes besluiten soms om er met de 'buurman' vandoor te gaan en laten het mannetje met nest en eieren achter om uit te broeden. Mannetjes op hun beurt proberen het echter ook aan te leggen met meerdere vrouwtjes.

Status

Zeer schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Sinds de jaren 1970 broedt de buidelmees jaarlijks in Nederland. Voor die tijd was het een onregelmatige en zeer zeldzame verschijning. Het aantal broedende buidelmezen verschilt van jaar tot jaar - een kenmerkende eigenschap van broedgebieden aan de uiterste rand van het verspreidingsgebied. Tussen 1998 en 2000 broedden ongeveer 140 tot 210 paartjes buidelmezen. Dit aantal neemt echter alweer licht af.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Buidelmezen (Remizidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:140-210 paren
Aantal Eieren:6-8, soms 5-12
Aantal Legsels:Meestal één, bij uitzondering twee legsels
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) klein aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht