De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bijeneter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bee-eater, Meropus apiaster

Algemene informatie

Een opvallende en tropische verschijning die met veel geluk ook in Nederland te zien is: de bijeneter is een vogel die indruk maakt. Bijeneters leven vooral in de warme delen van Europa, maar het lijkt erop dat de verspreiding zich in noordelijke richting uitbreidt. Verscheidene broedpogingen zijn inmiddels ook in Nederland ondernomen, waarvan een enkele ook succesvol is geweest. Bijeneters zijn insecteneters en behendige vliegers, die ook in vlucht insecten te grazen weten te nemen. Deze bonte vogels kunnen vooral aangetroffen worden bij steilwanden aan water; rivieren, plassen en meren.

Status

Zeer incidentele broedvogel, zeldzame dwaalgast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De bijeneter is in Nederland een dwaalgast, maar zo nu en dan slagen vogels erin om als paartje naar onze streken af te dwalen en een nest te bouwen. Dit gebeurde in 1964, 1965, 1983, 2001 en 2002. Het lijkt erop dat we in de toekomst de bonte verschijning als permanente broedvogel kunnen verwelkomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Meropidae
Familie:Bijenters
Voedsel:Kleine tot grote insecten: zweefvliegen, sprinkhanen, libellen, etcetera.
Broeden aantal:Incidenteel; 3 paren in 2002
Aantal Eieren:4 - 7, soms tot 10
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Geen wintergast
Doortrek aantal:Geen doortrekker
Periode aanwezig:De meeste waarnemingen worden in het zomerhalfjaar gedaan
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht