De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Appelvink

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Hawfinch, Coccothraustes coccothraustes

Algemene informatie

Hebt u wel eens een punt kersenvlaai gegeten, waarin nog een pit bleek te zitten? Menigeen heeft hierop al kiezen, kronen en bruggen stukgebeten. Zo niet de appelvink. Deze vinkensoort heeft zo'n krachtige snavel dat een kersenpit schijnbaar moeiteloos gekraakt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat de appelvink zijn kaken met een drukkracht van maar liefst 50 kilogram kan uitoefenen. Helaas gaat het grootste deel van het leven van appelvinken schuil achter vele boomtakken. De soort zit het liefst hoog in forse bomen en is bovendien bijzonder schuw en waakzaam. Op de zeldzame haakbek na is het de grootste en zwaarste vinkensoort van Europa.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

De appelvink is een schuwe vogelsoort, die in tegenstelling tot veel andere zangvogels geen strikte territoriumgrenzen heeft. Bovendien zoeken appelvinken hun voedsel vaak op forse afstand van de broedplaats. Door het ouder en heterogener worden van bossen is de beschikbaarheid van geschikte broedgebieden bijzonder sterk toegenomen over de laatste decennia. Daarvan profiteerde de appelvink en vrijwel alle bosgebieden in de oostelijke helft van Nederland werden gekoloniseerd. Nu lijkt er echter een einde gekomen aan de toename. Het totale aantal is zelfs iets teruggelopen. In Nederland broeden nu zo'n 8.000 tot 10.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Grote zaden van kersensoorten (vogelkers en gecultiveerde kersen), insecten en zaden van beuken en eiken.
Broeden aantal:8.000 tot 10.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 2-7
Aantal Legsels:Meestal één, soms twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Woont u aan de rand van een park of bos en heeft u hoog opgaande bomen, deze niet snoeien. Appelvinken leven graag verborgen tussen het bladerdek in de bovenste etage van een boom. In de wintermaanden willen ze ook wel eens zich te goed doen aan de noten van de hazelaar
Leg zaden en noten op de voedertafel. Misschien heeft u geluk dat uw tuin bezocht wordt door de appelvink.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht