De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte roodstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black Redstart, Phoenicurus ochruros

Algemene informatie

Zwarte roodstaarten broeden in allerlei holten in stenige substraten: van rotsen tot ontluchtingsgaten in spouwmuren. Deze vogels hebben een sterke voorkeur voor warme en droge plaatsen. In stedelijke gebieden vormen alle gebouwen, schuttingen en tuinen een prima alternatief voor de natuurlijke habitat. In de ogen van een zwarte roodstaart is een huis precies een rots en een ventilatiekanaal is een uitstekende kloof om in te broeden.

Status

Talrijke broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De afgelopen decennia heeft de zwarte roodstaart een sterke opmars gemaakt: vooral in de westelijke helft van Nederland heeft de soort sterk aan terrein gewonnen. Dit beeld past in de uitbreiding van het areaal van de zwarte roodstaart sinds de tweede helft van de 19e eeuw. Nog altijd lijkt deze trend door te zetten.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:27.000 tot 37.000 paren
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:Twee of drie legsels per jaar
Wintergast aantal:Overwinteraar in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht