De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Vink

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Common) Chaffinch, Fringilla coelebs

Algemene informatie

Vinken leven vrijwel overal waar bomen groeien. Hagen, houtwallen, singels, bossen, tuinen en parken: vinken komen vrijwel overal voor. Toch is het vooral hoog Nederland waar vinken in de grootste dichtheden voorkomen. Vinken eten zaden en zachte plantendelen, zoals bladknoppen. In het broedseizoen zijn het echter vooral insecten die gegeten worden. Insecten leveren meer eiwitten, welke noodzakelijk zijn voor de groei van de jonge vinken en het grote energieverbruik van de oudervogels. De zang van de vink is de bekende 'vinkeslag'. Er werden (en worden) zelfs wedstrijden gehouden met vinken in gevangenschap: de vink die het meest 'slaat' wint de wedstrijd.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergas

Trend en aantal

Het aantal vinken is door grootschalige bosaanplant begin 20e eeuw sterk toegenomen. Ook de bosaanleg in de Flevopolder heeft opnieuw gezorgd voor een forse toename van het aantal vinken in Nederland. In 2000 werden door SOVON 600.000 tot 700.000 broedparen vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden, noten, insecten en knoppen.
Broeden aantal:600.000 - 700.000 paren
Aantal Eieren:3 - eieren
Aantal Legsels:2 legsels
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Als echte boomvogel is het voor vinken belangrijk om enkele bomen en struiken, liefst in de vorm van een bosje, in de tuin te hebben. In en rond zo'n bosje verzamelt de vink zijn voedsel.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht