De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zanglijster

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Song Thrush, Turdus philomelos

Algemene informatie

Een typische zanglijstereigenschap is het stukslaan van slakkenhuizen op een vaste 'smidse', om zo bij het malse slakkenvlees te komen. Behalve slakken eten zanglijsters ook grote hoeveelheden insecten, wormen, duizendpoten en pissebedden, in najaar en winter ook bessen en fruit. Zanglijsters zijn algemene broedvogels van tuinen, parken en bossen. Hun gevarieerde zang - de naam doet zoiets al vermoeden - is een verdragend, melodieus en klankvol geluid, vrijwel altijd voorzien van 'VIEzeRIEK' strofen. Zanglijsters beginnen vroeg en eindigen laat met hun gezang, soms tot ergernis van langslapers en vroeg-naar-bed types. Hoewel er in het najaar heel veel zanglijsters doortrekken, valt dat niet zo op omdat ze vooral 's nachts trekken en een onopvallende roep hebben.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel en trekvoge

Trend en aantal

Het aantal zanglijsters is min of meer stabiel en bedraagt ruim 140.000 broedparen

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Insecten, slakken, wormen, duizendpoten, pissebedden, maar ook fruits, zoals appels en bessen.
Broeden aantal:120.000 - 160.000 paren
Aantal Eieren:3 -6 eieren
Aantal Legsels:1 - 2 legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een tuin die rijk is aan bomen en struiken én een grasveldje heeft zal zeker aantrekkingskracht uitoefenen op zanglijsters. Het zijn uitstekende slakkenverdelgers. Wanneer u voor enkele platte stenen zorgt in beschutte hoekjes van de tuin, kunnen de vogels die gebruiken om de slakken op stuk te slaan.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht