De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Lachstern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Gull-billed tern, Gelochelidon nilotica

Algemene informatie

De lachstern broed op kale grond, eet muizen, amfibieën en vis. Hij komt zowel in zout- als zoetwatergebieden voor. De lachstern is voor ons land schaarse tot vrijzeldzame doortrekker. Zekere broedgevallen zijn eind jaren vijftig (1958) voor het laatst vastgesteld. De lachstern staat wél op de Rode Lijst, omdat de soort vanaf 1900 tien jaar achtereen heeft gebroed in Nederland. De combinatie geschikt broed- en foerageergebied is zeldzaam in Noord - Europa.

Status

Schaarse tot vrij zeldzame doortrekker

Trek/stand/winter

Doortrekker

Trend en aantal

De soort heeft van 1949-56 en in 1958 met zekerheid in ons land gebroed. De kansen op hervestiging zijn gering, aangezien de tot enkele tientallen paren geslonken broedpopulatie in Noord-Duitsland en Denemarken nog steeds afneemt.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Voedsel:Muizen, vis en amfibieën
Broeden aantal:Geen broedgevallen meer sinds 1958
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht