De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Graspieper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Meadow Pipit, Anthus pratensis

Algemene informatie

Het licht voor de hand, maar een graspieper is inderdaad een vogel die voornamelijk 'in het gras zit en 'piep' zegt'. Bij het opvliegen dan, want op de grond zijn de vogels muisstil. Vrijwel elk open gebied met een korte vegetatie - of het nu weilanden, duinen, akkers, heiden of hoogvenen zijn - wordt bewoond door graspiepers. De vogel is dan ook overal in Nederland aan te treffen in het buitengebied.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

De aantallen graspiepers zijn de laatste decennia sterk afgenomen onder invloed van intensivering van de melkveehouderij. Veruit de grootste aantallen graspiepers broeden immers op boerenland. Buiten de intensief gebruikte graslanden is het beeld veel minder negatief; er zijn ook gebieden waar een duidelijke toename is geconstateerd. Voor 1998-2000 wordt de populatie op 70.000 - 80.000 paren geschat.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Insecten en andere ongewervelden, 's winters ook zaden
Broeden aantal:70.000 tot 80.000 paren
Aantal Eieren:3 - 5, soms tot 7
Aantal Legsels:Twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in (zeer) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht