De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zomertortel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Turtle Dove, Streptopelia turtur

Algemene informatie

De zomertortel is een bijzondere duivensoort; het enige familielid dat de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere duivensoorten zijn standvogels. Vele duizenden trekkende zomertortels worden in het Middellandse Zeegebied door jagers afgeschoten. Dit heeft ongetwijfeld een negatief effect, ook op de Nederlandse broedvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en opvallend schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten; zowel oogstresten als onkruidzaden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Sinds de jaren 1979 nemen de aantallen van de zomertortel af. In gebieden waar voorheen al weinig zomertortels leefden is de soort er verdwenen. In sommige delen van het buitengebied is de terugloop tot een halt gekomen, maar in bossen zet de afname nog altijd door. Alleen in verbossende ontoegankelijke moerassen lijkt de situatie redelijk stabiel te zijn. In de periode 1998-200 waren er zo'n 10.000 - 12.000 broedparen. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig waren dat nog 35.000- 50000 broedparen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Duiven (Columbidae)
Voedsel:Voornamelijk zaden van granen
Broeden aantal:10.000 tot 12.000 paren
Aantal Eieren:Twee, soms drie
Aantal Legsels:Twee, soms drie legsels per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht