De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Wielewaal

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Golden Oriole, Oriolus oriolus

Algemene informatie

Het geluid van de wielewaal is bekender dan de vogel zelf. Dat is niet verwonderlijk want wielewalen zijn bijzonder schuwe vogels die zich voornamelijk in de bovenste lagen van boomkronen ophouden. Wielewalen zijn opvallend geel-zwart gekleurd, maar merkwaardig genoeg vormt deze kleurstelling juist een uitstekende camouflage voor omhoog kijkende mensen. De kleuren en het gedrag van de wielewaal verraden te tropische herkomst van deze vogels. 'Mantelzorg' is onder wielewalen heel gewoon; jongen van het vorige jaar helpen bij het uitbroeden en voeden van jongen van de nieuwe generatie. Vooral in open gebieden, waar relatief grote afstanden worden afgelegd om voedsel te vinden, komt dit bijzondere gedrag veel voor.

Status

Vrij talrijke broedvogel en doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In Nederland broeden ongeveer 4.000 tot 5.000 paren wielewalen. Dat zijn er minder dan in de periode 1979 - 1085, toen nog ongeveer 7.000 tot 10.000 paren werden geïnventariseerd. De wielewaal-populatie schommelt aan de rand van het verspreidingsgebied echter vrij sterk en ook in Nederland is dit zichtbaar. Deze afname is dan ook niet direct reden tot zorg. Opvallend is dat de verspreiding van de wielewaal in Nederland sterk is ingekrompen. Bossen op droge zandgronden worden massaal verlaten, ten gunste van bijvoorbeeld populierenbossen in de Flevopolder en in het Lauwersmeer.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Oriolidae
Familie:Wielewalen (Oriolidae)
Voedsel:Insecten en rupsen
Broeden aantal:4.000 - 5.000 paren
Aantal Eieren:3 - 4, soms tot 6
Aantal Legsels:Meestal één legsel, bij uitzondering twee legsels per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht