De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Steltkluut

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black-winged Stilt, Himantopus himantopus

Algemene informatie

De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. Steltkluten zijn bijna kosmopolieten, op elk continent behalve Antarctica komen ondersoorten van de steltkluut voor.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De meeste jaren broedt er in Nederland hooguit een enkel paartje steltkluten. In jaren van extreme droogte in het Middellandse Zeegebied wijken steltkluten echter massaal uit naar noordelijker broedgebieden. In zulke jaren komen in Nederland tot enkele tientallen paartjes tot broeden. In de periode 1998-2000 waren dat 31 broedparen (35 in 2001 en slechts 12 in 2002).

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Kluten (Recurvirostridae)
Voedsel:Allerlei kleine ongewervelde waterdieren
Broeden aantal:0 tot 35 paar
Aantal Eieren:Meestal 4, regelmatig 3 en soms 5
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal
Periode aanwezig:Zomervogel; april tot september
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht