De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Spotvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Icterine Warbler, Hippolais icterina

Algemene informatie

Spotvogels zijn zomergasten die ons land slechts 'even' bezoeken om te broeden. Het grootste deel van het jaar brengen deze helder geel en groen gekleurde vogels door in tropisch Afrika. Het leefgebied van de spotvogel is meestal typisch open gebied dat rijk gelardeerd is met bossages en struwelen. Het 'vroegere' landbouwgebied, met hagen en houtwallen, bosranden met mantel- en zoomvegetatie voldeed prima, maar de beschikbaarheid van dergelijke gebieden neemt steeds verder af. Of dit ook de reden voor de terugloop van het aantal broedende spotvogels is kan nog niet met zekerheid bepaald worden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De spotvogel is tegenwoordig minder talrijk in Nederland dan enkele decennia geleden. Tussen 1979 en 1985 werden 35.000 tot 55.000 paartjes vastgesteld. In de periode 1998 - 2000 werden nog maar 17.000 tot 25.000 paartjes geteld. De aantallen zijn dus in twintig jaar tijd gehalveerd.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:Insecten
Broeden aantal:17.000 tot 25.000 paren (1998: 25.000)
Aantal Eieren:4 - 5, soms 6
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Begin mei tot eind augustus
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Lommerrijke tuinen, met veel struikgewas en enkele flinke loofbomen (bijvoorbeeld een grote zomer- of wintereik) kunnen een aantrekkelijke broedhabitat voor de spotvogel zijn.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht