De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodhalsfuut

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-necked Grebe, Podiceps grisegena

Algemene informatie

De roodhalsfuut is een zeldzaam familielid van de 'gewone' fuut. Gewoonlijk houden deze kleine futen zich op grotere wateren op. In Nederland is de roodhalsfuut een zeldzame broedvogel, waarvan we niet weten waar de vogels de winter doorbrengen. Drenthe is de enige provincie waar in de periode 1998 - 2000 gebroedt werd, en dan nog met hooguit 10 paartjes. In het nabije buitenland, bijvoorbeeld het Duitse Sleeswijk-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern, nemen de aantallen van de roodhalsfuut flink toe. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de prachtige roodhalsfuut in de toekomst vaker en in groter getale in Nederland zal gaan broeden.

Status

Zeer schaarse broedvogel, doortrekkende wintervogel

Trek/stand/winter

Doortrekker, wintervogel en misschien ook deels standvogel

Trend en aantal

De aantallen roodhalsfuten die sinds 1998 in Nederland broeden, variërend van 5 tot 12 paren, zijn er meer dan er voorheen in Nederland tot broeden kwamen. Tot de jaren 1980 was de roodhalsfuut een zeer uitzonderlijke broedvogel. In het begin van de jaren 1980 broedde de soort meer regelmatig in Nederland, om sindsdien langzaam vaste grond onder de zwemvliezen te krijgen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Futen (Podicipedidae)
Voedsel:Waterinsecten en hun larven, waterslakken en andere kleine aquatische ongewervelden
Broeden aantal:5 - 12 paren
Aantal Eieren:4 - 5, soms 2 - 7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht