De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kortsnavelboomkruiper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Eurasian Treecreeper, Certhia familiaris ssp. Macrodactyla

Algemene informatie

De kortsnavelboomkruiper (één van twee ondersoorten van de Taigaboomkruiper) lijkt zeer sterk op de 'gewone' boomkruiper. Beide soorten hebben bovendien een verspreidingsgebied dat een flinke overlap vertoont. Toch zijn er ook verschillen. De kortsnavel is nog wel het beste aan het geluid te onderscheiden. De kortsnavelboomkruiper is een zeldzame broedvogel. In Zuidoost-Limburg broedt tenminste driekwart van de Nederlandse populatie van maximaal honderd paar.

Status

Zeldzame broedvogel, wintergast

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De kortsnavelboomkruipers broedden voor 1993 waarschijnlijk niet of nauwelijks in Nederland. Zekere broedgevallen zijn jaarlijks bekend vanaf dat jaar. Sindsdien heeft de soort haar verspreidingsgebied in Duitsland uitgebreidt en heeft ook Zuid-Limburg bereikt. Een schatting van aantallen voor 1998-2000 kwam uit op 75-100 paren.

Meer informatie over deze vogel

Familie:Boomkruipers (Certhiidae)
Voedsel:Insecten en hun larven
Broeden aantal:75 - 100 paren( 1998-2000)
Aantal Eieren:4 - 7 eieren
Aantal Legsels:2 legsels per jaar
Periode aanwezig:Hele jaar aanwezig.
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht