De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kneu

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Linnet, Carduelis cannabina

Algemene informatie

Een golvend vliegende groep kwetterende vogels: dat moeten kneuen zijn. Wanneer ze zich ophouden in open gebieden met lage begroeiingen, met veel ruigtekruiden en struikgewas dan is elke twijfel weggenomen. Kneuen zijn op het eerste gezicht wellicht wat vaal, bij betere observatie blijken ze op een subtiele manier elegant gekleurd. De mannetjes zijn, in zomerkleed, versierd met karmijnrode borst en een al even helderrode 'baret' op het voorhoofd.

Status

Algemene broedvogel en doortrekker, vrij schaarse wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast

Trend en aantal

De aantallen kneuen in Nederland zijn afgenomen ten opzichte van de jaren 1979-1985, toen nog ongeveer 60.000 - 130.000 paren werden vastgesteld. In de meest recente meetperiode, 1998-2000, werden nog 'maar' 40.000 tot 50.000 paren geteld. De kneu is nog steeds een algemene soort, maar de dichtheden zijn sinds de jaren '70 steeds geringer geworden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Zaden van distels en andere planten en knoppen
Broeden aantal:40.000 tot 50.000 paren
Aantal Eieren:4-6, soms 7
Aantal Legsels:Twee of drie legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Wanneer uw tuin grenst aan grote open plekken, braakliggend (bijvoorbeeld bouwrijp gemaakt) terrein of akkers, dan zullen enkele struiken zorgen voor geschikte kneuen-broedgelegenheid. Inheemse stekelstruiken als meidoorn of duindoorn zijn erg geschikt vanwege de dichte structuur en bescherming die de stekels bieden tegen bijvoorbeeld katten.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht