De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleinst waterhoen

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Baillon's Crake, Parzana pusilla

Algemene informatie

Het kleinst waterhoen is - de naam is niet misleidend - het kleinste lid van de rallenfamilie van Europa. De vogel is erg zeldzaam en bovendien, áls de soort al aanwezig is, bijzonder moeilijk om te zien te krijgen. Er is door de geheimzinnige leefwijze van het kleinst waterhoen nog weinig bekend over deze vogelsoort. Wél is bekend dat er minstens een 15 broedgevallen in Nederland bekend zijn, tussen 1863 en 1972. Tussen 1800 en 1997 zijn minstens 93 waarnemingen van kleinst waterhoenders uit Nederland bekend.

Status

Zeldzame, onregelmatige broedvogel, dwaalgast

Trek/stand/winter

Trekvogel in het palearctisch gebied, daarbuiten standvogel

Trend en aantal

Er zijn aanwijzingen bij het kleinst waterhoen dat de soort in het verleden een regelmatige en mogelijk jaarlijkse broedvogel was. Sinds 1963 zijn er tenminste 18 bevestigde broedgevallen bekend. Helaas zijn er sinds begin jaren zeventig geen zekere broedgevallen meer gemeld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Rallen (Rallidae)
Voedsel:Diverse kleine ongewervelden
Aantal Eieren:6-8, soms 5-16
Aantal Legsels:Mogelijk twee legsels per jaar
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht