De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grauwe vliegenvanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Spotted Flycatcher, Muscicapa striata

Algemene informatie

Grauwe vliegenvangers houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt. Grauwe vliegenvangers maken daarbij geen gebruik van een verstopplaats, maar zitten heel stil tot een geschikte maaltijd langs komt vliegen. De grauwe vliegenvanger is onopvallend grijsbruin van kleur en valt daardoor niet op. Het is dan ook het geluid van deze vogel dat zijn aanwezigheid verraadt: regelmatig roept de grauwe vliegenvanger iets van 'twiet - tik' (het 'tik klinkt heel 'kort en droog).

Status

Talrijke broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Waarschijnlijk is de totale populatie grauwe vliegenvangers de laatste decennia licht afgenomen, maar dit is lastig met zekerheid te zeggen doordat tellingen in het landbouwgebied niet erg uitgebreid zijn uitgevoerd. Het totale aantal broedparen wordt dan ook geschat op 20.000 tot 30.000 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vliegenvangers (Muscicapidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:18.000 (20.000 tot 30.000 waarschijnlijk realistischer)
Aantal Eieren:4-5, soms 2-7
Aantal Legsels:Soms tot twee legsels per jaar, meestal één legsel
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht