De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Engelse kwikstaart

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Yellow Wagtail, Motacilla flavissima

Algemene informatie

De Engelse kwikstaart werd lange tijd beschouwd als één van de vele ondersoorten van de Gele kwikstaart (Motacilla flava), maar is hiervan recent afgesplitst. Mannetjes van de Engelse kwikstaart hebben een geheel gele kop, Gele kwikstaart-mannetjes hebben - verwarrend, wellicht - grijs op de kop. De Engelse kwikstaart broedt in open landschappen (de bollenstreek).

Status

Zeer schaarse broedvogel, schaarse doortrekker.

Trek/stand/winter

Schaarse broedvogel en doortrekker

Trend en aantal

De broedaantallen zijn sterk afgenomen. In de bollenstreek is het aantal geschikte broedplaatsen toegenomen maar zijn de aantalleen afgenomen. Dit houdt waarschijnlijk verband met de achteruitgang van de soort in Engeland. In Engeland worden veel graslanden omgezet in bouwlanden

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Voedsel:Insecten, aangevuld met zaden
Aantal Eieren:5 - 6 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Doortrek aantal:In zeer klein aantal.
Periode aanwezig:Maart - september
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht