De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Boomvalk

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Hobby, Falco subbuteo

Algemene informatie

Het is een adembenemend schouwspel; een jagende boomvalk die met hoge snelheid en een luide 'tsjak' een libel uit de lucht grijpt. Boomvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren als insecten en kleine vogels. Het zijn lange-afstandstrekkers die de winter in het verre zuiden doorbrengen. Bij volwassen boomvalken valt de rode 'broek' op.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het aantal boomvalken neemt de laatste tijd af, mogelijk onder invloed van predatie door havik en misschien ook buizerd. Ook de afgenomen beschikbaarheid van prooidieren als graspieper, veldleeuwerik en libellensoorten speelt waarschijnlijk een rol. In Nederland broeden ongeveer 750 tot 1.000 paren. Dat is een stuk minder dan in de jaren '80 toen er nog 1.700 tot 2.100 paren werden geteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Valken (Falconidae)
Broeden aantal:750 - 1000 paren
Aantal Eieren:Meestal 3 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht