De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Huismus

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

House Sparrow, Passer domesticus

Algemene informatie

Zelfs mensen die niets met vogels hebben, geven toe geschrokken te zijn van het nieuws dat de huismus hard achteruit gaat in Nederland. Huismussen horen zo bij het straatbeeld dat het zonder hen opeens opvallend steriel is. Nu is het niet zo dat de huismus opeens een bijzondere vogelsoort is geworden. Nog altijd kunnen huismussen op veel plaatsen worden aangetroffen. Hoewel huismussen typische zaadeters zijn, worden de jongen gevoerd met allerlei insecten, welke de noodzakelijke eiwitten voor de groei van de jongen leveren

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De huismus is in de laatste twintig jaar sterk in aantal afgenomen. Begin jaren tachtig begon de afname, die begin jaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen. En deze trend lijkt zich nog steeds voort te zetten.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mussen (Passeridae)
Voedsel:Zaden, bloemknoppen, knoppen, brood, bessen, pinda's vetbollen en insecten
Broeden aantal:500.000 tot 1.000.000 paren
Aantal Eieren:4 - 6 eieren
Aantal Legsels:2 tot 3 legsels
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Creëer een sloridige tuin, met veel variatie aan struiken en (on)kruiden. Vervang houten schuttingen door een haag of een heg. Hier kunnen vogels in overnachten en schuilen voor gevaar. Een waterpartij wordt vaak gebruikt om in te badderen, zodat het verenkleed in goede conditie blijft.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht