De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Sneeuwgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Snow Goose, Anser caerulescens

Algemene informatie

In Amerika is de sneeuwgans één van de talrijkste ganzensoorten. Spectaculair en erg bekend is de grootschalige voor- en najaarstrek van deze vogels door Canada en de Verenigde Staten. In Europa komen we er bekaaid vanaf; bij ons is de sneeuwgans een zeldzame verschijning. Wel worden er geregeld uit gevangenschap ontsnapte sneeuwganzen gemeld. De sneeuwwitte ganzen met zwarte vleugeltoppen kunnen met veel geluk gezien worden in de trektijd. Van de sneeuwgans bestaat ook een 'blauwe' vorm; een grijze uitgave van dezelfde soort. Alleen de bovenste delen van de hals, de staartpunt en de kop zijn bij deze vorm wit. Net zoals de blauwe reiger niet blauw is, geldt dit ook voor de 'blauwe' sneeuwgans.

Status

Uiterst schaarse wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Tot 1970 was de sneeuwgans een erg bijzondere vogel; sinds dat jaar echter werden elke winter wel één of enkele gezien. De sneeuwgans werd tot het eind van de 70'er jaren steeds vaker gemeld, maar sindsdien zijn de aantallen min of meer stabiel. Elke winter worden enige tientallen sneeuwganzen waargenomen; al met al nog steeds een bijzondere verschijning.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras
Broeden aantal:0
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht