De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roodhalsgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red-breasted Goose, Branta ruficollis

Algemene informatie

Wie de verrekijker langzaam over een grote groep overwinterende ganzen laat glijden, kan plotseling oog in oog komen te staan met een prachtige gans. Een sierlijke tekening in 't verenkleed, een rode wang, hals en borst en een gedrongen postuur: de roodhalsgans. Tenminste; wanneer de gans van dichtbij te observeren is, want op afstand gaat de roodhalsgans vrijwel schuil tussen de andere ganzen. Zelfs ervaren vogelaars hebben vaak grote moeite met het ontdekken van 'die ene roodhals' tussen de duizenden grazers. Roodhalsganzen broeden op de hoog-arctische toendra's aan de kust of in rivierdelta's. Vaak broeden ze in kolonies, in de buurt van het nest van een grote valkensoort. Deze treedt als 'uitsmijter' op tegen roofdieren. De ganzen moeten natuurlijk wél op hun eigen jongen passen..

Status

Zeldzame wintergast

Trek/stand/winter

Wintergast en mogelijk doortrekke

Trend en aantal

Over de aantalsontwikkelingen van de roodhalsgans is niet veel bekend. De situatie in de broedgebieden lijkt redelijk stabiel te zijn, maar vanwege de geisoleerde ligging van de schiereilanden waar deze soort broedt is informatie nauwelijks voorhanden. De aantallen overwinterende roodhalsganzen zijn in ieder geval laag.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras
Broeden aantal:Géén, behalve enkele ontsnapte vogels uit privé collecties
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker hoogstens in uiterst gering aantal
Periode aanwezig:Wintervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht