De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwartkop

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Blackcap, Silvia atricapilla

Algemene informatie

De zwartkop is een succesvogel. Door steeds natuurlijker bosbeheer en het ouder worden van bossen in Flevoland en in de duinen is het aantal zwartkoppen sterk toegenomen. Door deze ontwikkelingen is het zangtalent van de zwartkop overal in Nederland te horen. In vergelijking met het naaste familielid - de tuinfluiter - gaat de voorkeur uit naar oudere bomen en struiken. Zwartkoppen danken hun naam aan de zwarte veertjes boven op de kop, als een zwarte alpinopet. De vrouwtjes van de zwartkop heten óók zwartkop, maar hebben een roestbruin petje op. De rest van de vogels is vrijwel egaal muisgrijs van kleur.

Status

Algemene broedvogel

Trek/stand/winter

Grotendeels trekvogel, enkele vogels overwinteren in Nederland

Trend en aantal

Sinds het begin van de jaren 1980 zit de zwartkop in de lift. In Nederland broeden ongeveer 270.000 tot 320.000 paren. In de periode 1979-1985 waren dat er nog 70.000 tot 120.000.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:270.000 - 320.000
Aantal Eieren:5, soms 4-6
Aantal Legsels:Soms tot twee legsels
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een ruig hoekje in een lommerrijke tuin, voorzien van bijvoorbeeld een grote meidoorn-stekelstruik heeft een aantrekkingskracht als een magneet op zwartkoppen.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht