De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte mees

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Coal Tit, Parus ater

Algemene informatie

De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur. Zwarte mezen hebben een klein kuifje, dat ze opzetten wanneer ze zich ergens druk om maken. Het zijn naaldboombewoners, die vooral spinnen en insecten eten die ze in de bovenste lagen van de bomen zoeken. In de winter eten zwarte mezen vooral zaden, waardoor ze ook vaak in tuinen zijn waar te nemen op voedertafels en aan vetbollen. Opmerkelijk is dat Engelsen de zwarte mees 'koolmees' noemen. Dat is op zich ook wel logisch, want onze koolmees is veel minder vaal en grauw gekleurd dan de Engelse 'Coal Tit'. In Nederland komen zwarte mezen vooral voor op de zandgronden. Naaldbossen vormen de belangrijkste leefgebieden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel en wintergast

Trend en aantal

Het zwarte mezenbestand in Nederland lijkt behoorlijk stabiel te zijn. Dat is echter geen bijzonder gunstig teken, want de beschikbaarheid van geschikte leefgebieden is sterk toegenomen. Het ouder worden van bossen in Flevoland en elders in het land maken dat juist een toename van het aantal zwarte mezen verwacht zou mogen worden. Uit lokale inventarisaties blijkt deze ongunstige trend veel duidelijker. In Midden-Limburg werd een afname van 30% geconstateerd. Het opruimen van kleine naaldhoutbosjes in het landelijk gebied speelt de zwarte mees parten. Ook de omvorming van productiebos (meestal naaldhoutplantages) naar een veel meer natuurlijk beheerd bos is voor de zwarte mees ongunstig, al profiteren veel vogelsoorten hiervan sterk.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mezen (Paridae)
Voedsel:Spinnen en insecten(larven)
Broeden aantal:30.000 tot 40.000 paren
Aantal Eieren:7-9, soms tot 12
Aantal Legsels:Twee legsels per jaar
Doortrek aantal:Invasies bij hevige koude in Scandinavië en Rusland, vogels trekken dan voornamelijk door.
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een groepje naaldbomen in een hoek van de tuin kan ervoor zorgen dat zwarte mezen een bezoek aan uw tuin afleggen. Heeft u een echte (naald)bostuin dan is het zeker mogelijk dat een paartje zwarte mezen tot broeden komt.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht