De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Veldleeuwerik

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Skylark, Alauda arvensis

Algemene informatie

Geen heideveld is compleet zonder veldleeuweriken. De uitbundig klinkende zang kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, luid zingend schroeven ze weer omlaag om bij het vrouwtje in de buurt te landen. Helaas gaat het de laatste decennia niet goed met de veldleeuwerik en verdwijnt de uitbundige zang langzaam maar zeker uit de lucht. Verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied, heiden en duinen zijn daarvan de oorzaak en de afname lijkt nog altijd niet minder te worden.

Status

Algemene broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel, standvogel en wintergast

Trend en aantal

Het gaat niet goed met de veldleeuwerik. De aantallen broedende vogels nemen hals-over-kop af. In de jaren 1970 broedden zo'n 500.000 tot 750.000 paren in Nederland. Dat aantal is bijzonder sterk afgenomen; in de periode 1998 - 2000 werden nog slechts 50.000 tot 70.000 paren vastgesteld. Dat is dus nog slechts 10% van het aantal veldleeuweriken!

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:50.000 tot 70.000 paren
Aantal Eieren:3-4, soms 5 en bij hoge uitzondering tot 7
Aantal Legsels:Twee tot drie legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht