De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Tuinfluiter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Garden Warbler, Sylvia borin

Algemene informatie

ste verspreiding van verwante soorten. "

Status

Algemene broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De tuinfluiter lijkt sinds begin jaren zeventig iets in aantal te zijn toegenomen. Vooral in het duingebied hebben ze geprofiteerd van de toename aan struwelen. De aanleg van bosjes en struwelen in het agrarische landschap hebben eveneens tot een toename van de soort geleid.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten en hun larven (rupsen)
Broeden aantal:120.000 tot 150.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 3-7
Aantal Legsels:Soms 2 legsels per jaar
Wintergast aantal:Afwezig in de winter
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Tuinfluiters zijn snel tevreden; met snippers groen nemen ze vaak al genoeg, als er maar genoeg 'open ruimte' omheen aanwezig is. In tuinen komt de soort veel voor, vooral wanneer de tuin rijkelijk is voorzien van struikgewas of heggen, enkele bomen en een grasveldje. Een al te nette tuin is niet naar de zin van de tuinfluiter, een echte bostuin ook niet.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht