De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Tjiftjaf

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Chiff-chaff, Phylloscopus collybita

Algemene informatie

De tjiftjaf is een kleine, onopvallend geelgroen gekleurde vogel. Hij kan bijna overgal gehoord worden: 'tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif'. In het voorjaar en de vroege zomer althans, want tjiftjaffen zijn ondanks hun gewicht van enkele grammen trekvogels die in Noord-Afrika overwinteren. Tjiftjaffen zijn bosvogels die houden van een rijke ondergroei; veel struikgewas en lage bomen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De tjiftjaf is bijzonder algemeen; uit tellingen blijkt dat in Nederland zo'n 550.000 tot 600.000 paren broeden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten en hun larven (rupsen)
Broeden aantal:550.000 - 600.000 paren
Aantal Eieren:4-9, tweede legsel 4-5
Aantal Legsels:Twee
Wintergast aantal:Wintervogel in (zeer) klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht