De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Stadsduif

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Feral Pigeon, Columba livia

Algemene informatie

Stadsduiven zijn in biologisch opzicht bijzonder interessante vogels. Ze weten zich uitstekend te handhaven in een omgeving die een groot aanpassingsvermogen vraagt: steden. Het verenkleed van stadsduiven is zeer variabel. Sommige stadsduiven hebben vrijwel precies het kleed van de wilde voorvader van alle stadsduiven, de rotsduif. Andere zijn geheel wit of glanzend grijsgroen, om enkele van de duizenden mogelijkheden te noemen. Als echte opportunisten weten ze voedselbronnen te benutten en jongen groot te brengen. Daarbij hebben ze het voordeel dat natuurlijke vijanden vrijwel afwezig zijn op veel plaatsen. Doordat ze jongen op de meest onmogelijke plaatsen groot weten te brengen, kan de populatie in korte tijd toenemen, mits er voedsel beschikbaar is in de omgeving. Daarin verschillen stadsduiven wezenlijk van gedomesticeerde duiven, welke door duivenhouders gefokt en gevoerd worden. Stadsduiven leven in het wild in de stad. Stadsduiven zijn dus een ecologische variant van de rotsduif (Columba livia), welke in ons land niet voorkomt.

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Stadsduiven worden maar sporadisch geteld, waardoor er geen duidelijk beeld is over de aantalsontwikkelning van stadsduiven.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Duiven (Columbidae)
Voedsel:Zaden, zwerfafval; zoals patat, brood
Broeden aantal:Niet bekend
Aantal Eieren:Meestal 2 eieren
Aantal Legsels:2 - 4 legsels
Periode aanwezig:Hele jaar aanwezig
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Stadsvogels hebben weinig nodig. Liefst hebben ze een vrij open tuin.

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht