De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Sprinkhaanzanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grasshopper Warbler, Locustella naevia

Algemene informatie

De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en bovendien behoorlijk schuw. Ze houden er niet van zich uit de dekking van de vegetatie te begeven. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat en ruig is. Verder is er vrijwel niets bekend van deze vogelsoort. Hierdoor is de biologie van de sprinkhaanzanger nog grotendeels in mysterieuze nevelen gehuld...

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De sprinkhaanzanger is een vogelsoort die niet gemakkelijk te inventariseren is. Alleen de zingende mannetjes zijn relatief eenvoudig waar te nemen. De preciese aantallen echter zijn moeilijk te bepalen. In Nederland broeden tussen de 4.000 en 6.000 paartjes sprinkhaanzangers. Dat zijn er meer dan in de periode 1979-1985, toen ongeveer 3.000 tot 5.000 paren werden vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:4.000 tot 6.000 paren.
Aantal Eieren:Meestal 6, soms 4-7
Aantal Legsels:Waarschijnlijk 1, soms 2
Doortrek aantal:Doortrekker in onbekend aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht