De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Sijs

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Siskin, Carduelis spinus

Algemene informatie

De sijs is een contrastrijke, behendige vinkensoort. Heldergeel en zeer donker groen, wit met fijne streepjes, het verenpak is bont gekleurd. Sijzen broeden slechts weinig in Nederland, maar in de sparrenbossen van Scandinavië is de soort erg talrijk. Grote aantallen sijzen bevolken in de winter Nederlandse tuinen. De spitse kegelvormige snavel is bij uitstek geschikt om zaden uit sparappels, elzenproppen en berkenkatjes te peuteren. In de winter maken sijzen ook graag gebruik van pindanetjes.

Status

Schaarse broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel en wintergast, mogelijk enkele standvogels

Trend en aantal

Sijzen kunnen in sommige jaren tamelijk algemeen zijn in Nederland, en het daarop volgende jaar weer vrijwel volledig ontbreken als broedvogel. De ontwikkelingen over de laatste 40 jaar zijn daarvoor kenmerkend. In de periode vóór 1970 was de sijs een zeer schaarse broedvogel. In het begin van de jaren '70 nam de stand toe naar 25-30 paren, later 300-700 paren en begin jaren '80 tot zo'n 1.800 -2.400 paren in 1992. In de tussenliggende jaren kon de sijs echter bijna overal ontbreken waar de soort het voorgaande jaar nog broedde. Uit tellingen in 1998 bleken 500 - 1.200 paren in Nederland gebroed te hebben.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Voedsel:Voornamelijk zaden van berken en elzen
Broeden aantal:Zeer onregelmatig, in 1998 500 - 1.200 paren
Aantal Eieren:3-5, soms 2-6
Aantal Legsels:Twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in (zeer) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht