De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rietgors

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Reed Bunting, Emberiza schoeniclus

Algemene informatie

Gorzen zijn stevig gebouwde vinkachtige vogels. De meeste soorten zitten vrij vaak op de grond, maar de rietgors is hierop een uitzondering. De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de toppen van struiken en in het riet. De rietgors is de meest voorkomende gorzensoort in onze streken. Rietgorzen zijn zaadeters, die vooral leven van de zaden van allerlei ruigtekruiden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel, standvogel en wintergast

Trend en aantal

De rietgors is een tamelijk algemene vogel in laag Nederland. In drogere delen van het land echter laat de soort een sterke afname van het areaal zien. Zo is de rietgors vrijwel volledig verdwenen van de Veluwe en uit Zuid-Limburg,

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Gorzen (Emberizidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk zaden, in het broedseizoen worden aan de jongen ook veel insecten gevoerd
Broeden aantal:70.000 tot 100.000 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 6-7
Aantal Legsels:Meestal twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht