De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Putter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Goldfinch, Carduelis carduelis

Algemene informatie

De putter komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo lang geleden zijn putters begonnen zich aan te passen aan door de mens gemaakte landschappen, zoals boomgaarden en parken. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten (distels, paardenbloemen). Deze planten produceren de zaden waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

De putter is tamelijk algemeen, sinds de populatie in de 70'er jaren sterk begon toe te nemen. Sindsdien is het putterbestand meer dan verviervoudigd. In 2000 broedden er 18.000 paren putters in Nederland

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Vinken (Fringillidae)
Broeden aantal:15.000 tot 20.000 paren
Aantal Eieren:4-6, soms 3-8
Aantal Legsels:Twee, soms drie legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in (vrij) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Snoei uitgebloeide compositen (distels, asters, margrieten en dergelijke) niet af wanneer deze in het vroege najaar uitgebloeid raken. Putters zullen het gehele najaar en de winter een mogelijk bezoek aan uw tuin brengen wanneer er voldoende van deze zadenrijke planten staan.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht