De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Nachtegaal

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Nightingale, Luscinia megarhynchos

Algemene informatie

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over deze vogel met fabelachtige zangkwaliteiten. Slechts weinigen hebben 'm ook wel eens gezien. Wíe ze voor het eerst ziet, kan vaak een lichte teleurstelling niet onderdrukken. Maar zoals het vaker is in de vogelwereld hebben de minst opvallende soorten de meest uitbundige zang en moeten bont gekleurde vogels het doen met magere stem. De nachtegaal is bovenop dan ook onopvallend roodbruin gekleurd met een lichte buik en houdt zich vooral in het struikgewas op. Dichte braamstruwelen met brandnetels in bosranden en houtwallen zijn favoriet.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Vergeleken met enkele decennia geleden (begin jaren 1980) zijn de aantallen broedende nachtegalen kleiner geworden. Een sterke inkrimping van het verspreidingsgebied is zichtbaar in Oost-Nederland. In de lagere delen van het land is echter enige toename te zien. Die is helaas niet voldoende om voor de sterke afname te compenseren. Deze afname is in geheel Europa zichtbaar. Een zeer sterke toename is zichtbaar in het duingebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:6.500 - 7.500 paren
Aantal Eieren:4-5, soms 3-7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Doortrek aantal:Doortrekker in onbekend, in elk geval klein, aantal
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht