De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Matkop

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Willow Tit, Parus montanus

Algemene informatie

De matkop leeft in allerlei bossen met voldoende dode bomen. In dit zachte dode hout wordt een nestholte gemaakt. De matkop is vaak in iets vochtiger habitats te vinden dan de sterk gelijkende glanskop, die iets minder algemeen is. Matkoppen maken ook wel gebruik van oude, deels verrotte, palen van afrasteringen en hekken om hun nest in uit te pikken. Vrouwtjes-matkoppen doen veel werk; ze maken de nestholte, leggen de eieren en mogen ze vervolgens alleen uitbroeden. Gelukkig worden ze daarbij wel gevoerd door het mannetje, welke daarnaast druk is met het verdedigen van het territorium. Matkoppen hebben een -naar mezenmaatstaven- groot territorium. De gemiddelde oppervlakte van een matkop-territorium is 7,5 hectare.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

In Nederland broeden zo'n 20.000 tot 30.000 paren matkoppen. Dat zijn er fors minder dan enkele decennia geleden, toen nog ongeveer 40.000 tot 60.000 paren geteld werden. Vooral in de laagveengebieden en de Noordoostpolder is de afname erg sterk. Voortschrijdende verdroging en verruiging van deze gebieden kunnen hierin een rol spelen. In bosgebieden is het mogelijk dat grote bonte spechten vaker nesten van matkoppen prederen dan voorheen. Door natuurlijker bosbeheer is het aantal grote bonte spechten namelijk toegenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mezen (Paridae)
Voedsel:Insecten en rupsen
Broeden aantal:20.000 - 30.000 paren
Aantal Eieren:6-9, soms 5-13
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zelfde aantal als in de zomer
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht