De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kuifmees

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Crested Tit, Parus cristatus

Algemene informatie

De kuifmees is een bijna endemische Europeaan: de verspreiding is vrijwel beperkt tot Europa. Dat komt niet veel voor in de vogelwereld. Net zomin als de prachige nonchalante kuif, die bij opwinding zo mogelijk nóg verder wordt opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven zullen blijven. De kuifmees heeft misschien wat onverwachte vijanden: spechten zijn dol op mezeneieren en schromen niet een nestje kuifmezen op te peuzelen. Kuifmezen houden van bossen waarin dennen (Pinus-soorten) overheersen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

In Nederland leven minstens 20.000 tot 30.000 paren kuifmezen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Mussen (Passeridae)
Voedsel:Insecten en spinnen
Broeden aantal:20.000 - 30.000 paren
Aantal Eieren:4-8, soms tot 11 eieren
Aantal Legsels:Meestal één, soms twee legsels
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Heeft u een tuin op de zandgronden, met een groepje berken en naaldbomen, dan is de kans groot dat u kuifmezen in uw omgeving zult hebben. In laag-Nederland komt de kuifmees nauwelijks voor.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht