De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kramsvogel

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Fieldfare, Turdus pilaris

Algemene informatie

De kramsvogel is in Nederland vooral in de winter te zien. Hoewel de soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn de aantallen in het voorjaar erg laag. In najaar en winter is het 'tsjak-tsjak-tsjak' van de kramsvogel zeer regelmatig te horen: wie het geluid eenmaal kent, hoort het overal. Dan blijken kramsvogels opeens een stuk meer voor te komen dan daarvoor vermoed werd. Meestal leven kramsvogels erg teruggetrokken. In goede broedgebieden kunnen ware kramsvogelkolonies voorkomen - iets wat in Nederland niet meer te zien is. Hier is de kramsvogel op haar retour, na tijdelijk een tamelijk algemene broedvogel geweest te zijn.

Status

Schaarse broedvogel, algemene wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel, wintergast

Trend en aantal

Midden jaren 1960 koloniseerde de kramsvogel Nederland. Sinds de jaren 1970 broedden er steeds meer kramsvogels, tot een maximum van zo'n 800 tot 900 paren in de jaren '1990, waarna een sterke daling inzette. Tegenwoordig broeden er zo'n 180 tot 230 paartjes kramsvogels in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Lijsters (Turdidae)
Voedsel:In de zomer wormen en insecten, 's winters bessen en afgevallen fruit
Broeden aantal:180 - 230 paren
Aantal Eieren:5-6, soms 3-8
Aantal Legsels:Vaak twee legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Zie wintervoedering

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht